Fadderordning for dalit jenter i Nepal

Prosjektreise til Durlung landsby i Nepal, februar 2013.

[flagallery gid=8 name=Gallery]

 

Shenpen har hittil jobbet for tibetanske flyktninger i Himalaya-områdene i India, men skal nå etablere oss i Nepal for å hjelpe dalit jenter til å få en utdanning, og på denne måten bidra til fattigdomsbekjempelse og verdighet for de aller mest utsatte barna i det nepalske samfunnet.

Dalitene kommer fra den laveste kasten og har ingen sjanse til å komme ut av fattigdommen uten utdanning. Dalit familier har lavstatus jobbene, og har enten dårlig jord eller jobber for Brahmin-kasten, som er den øverste kasten i samfunnet. Jentene er vokst opp med at de er ”untouchable”. Jentene lever i en kultur der kvinner på landbygda må sove ute sammen med dyrene når de har menstruasjon, siden de da er ”urene”. Da kan de heller ikke røre vannet eller ilden i huset. Et uvant scenario for oss nordmenn som er vokst opp med likhet og likeverd. Utdanning kan hjelpe jentene til å komme ut av unødvendige lidelser og gi dem kunnskap og valgmuligheter. Det øker sjansen for at familier sender flere døtre til skolen dersom allerede en er på skolen gjennom fadderordningen, og at jentene selv vil sende sine egne døtre på skolen i framtida.

Shenpen samarbeider med en lærer fra landsbyen Durlung, Prem Bishwokarma, som selv er dalit og var den første som fikk høyere utdanning i Durlung (som ligger to timer med bil vest for Pokhara i Nepal). Nå jobber han for å hjelpe fattige barn i landsbyen til å gå på skole, og for daliters rettigheter. Heidi Trondsen fra Shenpen reiste nylig til landsbyen sammen med Prem Bishwokarma på prosjektreise, og møtte jentene og besøkte en skole i Durlung. Det største problemet på skolen er at jentene bare kommer av og til, når de ikke må jobbe hjemme for å passe på søsken og husdyr. På denne måten kan det ta mange år å fullføre en eneste klasse. Shenpen ønsker å hjelpe jentene til å lære og lese og skrive, gå full tid på skolen og fullføre utdanningen. Dog er det en utfordring siden de fleste foreldrene er analfabeter og ikke helt skjønner nødvendigheten av skolegang.

Stor var derfor gleden da vi traff lederen av Radio Didi Bahini, som betyr ”Sisters”, i nærmeste by. Radioen er en av tre kvinneradioer i Nepal og har 10 kvinner ansatt. De tar opp kvinne- og samfunnspørsmål, og sender hele 18 timer i døgnet! Lederen jobbet til kl. 23 om kveldene og var veldig entusiastisk. Arbeid for kvinners ve og vel er bare i startgropen i India og Nepal. Vi snakket sammen om å bevisstgjøre foreldrene om skolegang etc. på radioen, en særdeles god ide for å nå foreldre som ikke kan lese og skrive.

Shenpen vil være til stede i Durlung når våre nye fadderbarn skal få skoleuniformer og skolebøker til våren.

Praktisk informasjon:

Når du tar kontakt med oss for å bli fadder vil du bli tildelt det barnet som står øverst på lista, som trenger mest hjelp. Jentene er fra 4 år til 18 år, de eldre jentene trenger også støtte på grunn av vanskeligheter med å følge skoleplanen av årsaker som nevnt tidligere.

Hva du betaler for:

  • Som fadder betaler du kr 175 pr. måned til Shenpen i Norge som overfører pengene samlet til vår samarbeidspartner i Nepal. Du kan også betale pengene som et samlet beløp en gang i året.
  • Barna får dekket: skolebøker/materiell, skoleuniform, skole-lunsj. I tillegg kommer vi til å se på spesielle behov hos dalit jentene og mulighetene for å tilby helsesøster, støttelærer med mer.
  • Fadder er oppfordret til å betale for det aktuelle barnet til det er ferdig med grunnskolen, som er 10. klasse.
  • Etter det kan det være mulig å støtte det samme barnet med videreutdanning, men dette avtales i så fall i hvert enkelt tilfelle. Eventuelt kan man gå videre til å støtte et nytt barn.
  • Blir det av uforutsette årsaker umulig å følge barnet til endt skolegang er det  tre måneders oppsigelse,  slik at vi får litt tid til å finne ny fadder.

 

Kontaktperson:

Kan du tenke deg å bli fadder, kan du ta kontakt med Ina Dang, styremedlem i Shenpen Tibet Aid: post@shenpen.noMerk e-posten Fadderbarn i Nepal. Her kan du også rette spørsmål du måtte ha om fadderordningen.

 

Informasjon om betaling kommer med det første.

Velkommen til å bli fadder!

Leave a comment