Sonada-2. Mai 2020

Shenpens medarbeider Urgyen Tsering har bidratt med utdeling av mat til rundt 400 familier i Sonada.