Styret & frivillige medarbeidere

Styret:

Aksel Sogstad, Styreleder

Lama Changchub, Nestleder

Katerina Johansen (Fundraising)

Hanne Knudsen Cervino (Prosjektarbeid, fundraising)

Heidi Trondsen (Prosjektarbeid i India/Nepal, informasjon)

Tsomo Svenningsen (Representant fra KTL)

Mette Miriam Sollid Bjørnstad (Vara fra KTL)

Anneli Hansen (Vara)

Lill Poulsen (Vara)

Andre frivillige medarbeidere:

Lars Walvig (Fundraising)

Bjørn Økland (Informasjon)

Daniel Gloppestad Bajer (Informasjon)

Espen Bjørnsen (Informasjon)

Adrian Samuelsberg (Informasjon, fundraisning)

Cyrus Maharajan (IT)

Kari Ann Sogstad (Regnskap)

Elin Mack Grafisk design, logo, brosjyrer m.m.

Medarbeidere i utlandet:

Les om våre medarbeidere i utlandet