YRKESOPPLÆRING

.

Programmet retter seg mot underpriviligert ungdom og kvinner. Gjennom støtte til utdanning og yrkesopplæring får de en mulighet til å kunne forsørge seg selv og hjelpe familien.

Dette er et arbeid vi satser på som gir langvarig effekt. Med små midler sett med norske øyne, kan noen fra en fattig bakgrunn redde fremtiden sin.

Støtte gis til kortere og lengre utdanninger, slik at de unge kan lære et konkret yrke de kan leve av. Utdanningen får de på ulike læresteder i India. To av studentene har fått utdanning i Nepal.

Sykepleieren som nå jobber på klinikken i Sonada var den første studenten i programmet, som startet i 2014. Siden dette har mange fått utdanning og jobb.

Her er yrkene våre studenter har fått diplom i, eller studerer nå:

Sykepleier (5 stykker)

Elektriker (3)

Bilmekaniker (2)

Hotell og restaurant, kokk (3)

Kosmetolog/frisør (3)

Skredder: (6)

Sosiologi/sosialarbeider (1)

Tibetansk medisin (1)

Tibetansk språk (1)

Fysioterapeut (1)

Sjåfør/sertifikat (10)

IT-kunnskaper (3)

Matsopproduksjon (11)

Dukkemaker (1)

Paragliding-instruktør (1)

I tillegg har Shenpen bidratt til undervisning av 40 sosialarbeidere/helsepersonell i Pokhara: Traumeforståelse og stabilisering av voldsutsatte kvinner (Gender-based-violence, A training Manual) i samarbeid med Koplia Nepal og Health and Human Rights Info.

STØTT PROGRAMMET VED Å GI EN DONASJON