Shenpen Aid legger om fadderbarn-ordningen

I mange år har barn og unge fått støtte fra et av fadderprogrammene til Shenpen Aid i Himalaya. Shenpen gjør nå noen endringer for å gjøre ordningen enklere å administrere for alle parter.

Inntil nå har faddere blitt tildelt et bestemt barn eller en ungdom som de støtter økonomisk gjennom ulike betalingsløsninger. I den nye ordningen vil fadderne gi sin støtte til en samlet finansiering av alle fadderprogrammene. Alle barna og ungdommene som er i programmet vil fortsatt få den samme støtten og vil ikke bli berørt av endringen. Den eneste forskjellen er at det ikke blir en særskilt tilknytning mellom et enkelt barn og en fadder.

God grunn til å endre

Endringen gjøres først og fremst for å gjøre hjelpen mest mulig effektiv og målrettet. Fadderordningen slik den har vært, krever mye administrasjon, bokføring og en-til-en rapportering mellom fadderbarn og faddere. Dette har tatt uforholdsmessig mye av Shenpens arbeidskapasitet ettersom ordningen har vokst til å omfatte flere hundre barn. Alt arbeid i Shenpen er basert på frivillig innsats fra et fåtall mennesker, og prinsippet om ikke å ha lønnede ansatte veier tungt.

Vi skal fortsatt være på

Omorganiseringen av fadderordningen betyr definitivt ikke nedtrapping, snarere tvert imot. Shenpen vil styrke samarbeidet med samarbeidspartnerne og jobbe for å hjelpe flest mulig innenfor rammene av frivillig innsats. Vi har ikke hatt mulighet til å utvide og videreutvikle arbeidet, siden vi da ville ha trengt lønnede medarbeidere. En forenkling av administrative oppgaver vil føre til en mer robust organisasjon, og vi kan således bruke en større del av innsatsen til utviklingsarbeid, fundraising og hjelp til enda flere barn og sårbare grupper i Himalaya.

Hva endringen innebærer for deg som fadder

Du som fadder trenger ikke å foreta deg noe nytt eller annet. Du overfører støtten på den måten du har gjort til nå, med eller uten skattefradrag. Det eneste du vil merke er at du ikke vil motta informasjon, bilde, brev og tegninger fra fadderbarnet. Vi skal derimot holde deg oppdatert via Facebook, nyhetsbrev og hjemmesiden til Shenpen Aid, shenpen.no.

Dere er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på post@shenpenaid.no når som helst generelt og vedrørende denne omleggingen spesielt.

Ditt bidrag er like viktig som før. Vi håper du fortsatt vil være med!