Nye helsearbeidere har gjennomført workshop

16 helse- og sosialarbeidere i Nepal har fått opplæring i kjønnsrelatert vold og mental helse med støtte fra Shenpen.

Dette er det andre treningsopplegget som Shenpen har gjennomført i samarbeid med KOPILA-Nepal, en lokal organisasjon som jobber med menneskerettigheter og kvinner og barns psykososiale forhold.

Treningen ble gitt av Shenpens Heidi Trondsen, med oversettelse til nepalsk av Prem Bhattarai, psykolog ved KOPILA-Nepal.

Prem Bhattarai og Heidi Trondsen sto for undervisningen.
Rollespill inngår i treningen.

Gjennom den tre dager lange workshopen ble de 16 deltakerne trent i hvordan de skal forstå kjønnsbasert vold og traumer, og de lærte effektive metoder for å hjelpe kvinnene og barna de har omsorg for i sitt arbeid. Deltakerne jobber blant annet på krisesentre, barnehjem og med ofre for menneskehandel.

Opplæringen er basert på en treningsmanual laget av norske psykologer.

Manualen skal nå oversatt til nepalsk, med økonomisk hjelp fra Shenpen,  slik at også lokale helsearbeidere kan bruke den i undervisningen. Health and Human Rights Info i Norge bistår med grafisk utforming, og skal også distribuere manualene.