Vil du bli fadder for barn i India eller Nepal?

Som fadder kan du bidra til skolegang og bedre helse for barn som vokser opp under vanskelige kår i Himalaya.

Shenpen etterlyser nå nye faddere i både Sonada, Salugara og Durlung. For 250 kroner måneden kan du bidra til at barn får skoleuniform, bøker og utstyr de trenger for å kunne gå på skole, men som foreldrene ikke har råd til.

Helse- og hygienehjelp inngår også i fadderprogrammene, samt varme klær til dem som bor i de høytliggende delene av Himalaya.

Fadderbarna i Sonada i India er internatelever ved skolen tilknyttet den tibetanske bosettingen Tashiling Tibetan Settlement. Barna får dekket kost, losji og skolemateriell.

I Saluagara, også i India, støtter fadderne unge munker som får skolegang i Sed Guyed-klosteret. De kommer fra hele Himalaya-regionen og bor også på internat.

I Durlung i Nepal bidrar fadderne til at fattige jenter fullføre grunnskolen. Noen av våre fadderjenter er nå i gang med videregående opplæring i andre landsbyer, også med fadderstøtte.

Les mer om de ulike fadderprogrammene og hvordan DU kan bli fadder her.