Shenpen Aid – Søppelprosjektet

Søppelprosjektet som ble startet i 2022 handler om å spre kunnskap om avfallshåndtering og kildesortering til hushold i nærområdet. Søppelsituasjonen i India er alvorlig, og usortert avfall havner vanligvis på gaten og ender i naturen. Vårt mål er å skape bevissthet om helsemessige og miljømessige konsekvenser av dette, og oppfordre til resirkulering og til slutt avfallsfrie områder.

“Keep nature clean and green” – Hold naturen ren og pen!

Shenpenmedarbeider Urgyen Tsering underviser om søppelsortering

Aktiviteter

1. Organisere samlinger der vi gir grunnleggende undervisning om kildesortering, og deler ut nødvendig utstyr for å begynne med dette i hjemmet.

2. Bygge “avfallsstasjoner” der man kan oppbevare avfall for gjenbruk eller forberede det for resirkulering

3. Oppfølging og oppmuntring i områder som allerede har fått opplæring

Så lang har vi holdt work-shops i ulike områder i West-Bengal, India. I Sonada Tibetan Settlement, Sed-Guyed-klosteret i Siliguri, Himalayan Buddhist Cultural School og flere senter for kvinner og barn i Siliguri. I tillegg til opplæring får fattige familier også søppelbøtter og annet utstyr for avfallshåndtering.

Vi samarbeider også med den lokale klinikken vi sponser i Sonada, og har gjort hjemmebesøk med helsesjekk og informasjon om separasjon av vått og tørt avfall.

Det er planlagt flere worksops og andre aktiviteter fremover, bl.a. i Sonada-klosteret. Der har Shenpen allerede bidratt med et komposteringsprosjekt for et par år siden. Munkene trenger likevel mer opplæring og bevissthet om kildesortering, gjenbruk og resirkulering av plast, papir og glass.

Vi ønsker å utvide prosjektet og gjennomrøde opplæring i flere nærområder, og det er behov for flere midler til å videreføre dette arbeidet. Hvis du ønsker å bidra klikk her: