Shenpen Aid forenkler fadderbarn-ordningen

Endringer i fadderbarn-ordningen skal gi mer tid til hjelpearbeid og mindre til administrasjon. Støtten fra fadderne skal nå gå til en samlet finansiering av alle fadderprogrammene.

Som frivillige hjelpearbeidere er det viktig å bruke tiden mest mulig direkte til hjelp og unngå unødig administrasjon. Endringen vi gjør nå er å oppheve særskilt tilknytning mellom et enkelt barn og en fadder. I stedet skal fadderne gi sin støtte til en samlet finansiering av alle fadderprogrammene. Dette sparer organisasjonen for unødig administrasjon, men prosjektene forblir de samme. Du som fadder trenger ikke å foreta deg noe nytt og støtteordningen fortsetter ellers som før.

Les mer om endringene her

Shenpen Aid har en rekke prosjekter for fadderbarn. Her er noen glimt:

Barna får skolebøker
En faddergutt ved Sed-Guyed får nye tenner
Fadderbarna i Sonada får frukt
Gruppebilde fra Durlung