Nytt klinikkrom åpnet for munkene på Sed-Guyed-kloster

Vi har over 20 faddermunker på Sed-Guyed klosteret i Salugara, som ligger ved foten av Himalaya i Vest-Bengal i India.

De små munkene titter nysgjerrige inn i det splitter nye klinikkrommet som nylig ble åpnet på klosteret. Et nedslitt rom like ved inngangen til klosteret har blitt pusset opp, og er nå blitt til en fin liten klinikk der de 80 munkene på klosteret kan få førstehjelp og sykepleie.

Det mangler bare behandlingsbenk og et par ekstra stoler. I India kommer man sjelden alene til konsultasjon, man tar gjerne med seg halve familien. Eller som her på klosteret, en skokk med munkevenner. Så flere stoler må til.

Den pensjonerte sykepleieren Dawa Thamchoe (67 år) jobber frivillig på klinikken. Hun kommer fast en gang i uken, og blir i tillegg kalt inn i akutte situasjoner. Hun bor like nedi gata og kan komme fort om det skulle trenges. Dawa forteller at siden klinikken ble ferdig, har det ikke skjedd noe mer alvorlig med munkene enn små skrubbsår. Alle har fått sin egen helsejournal der helseopplysninger, blodtype og behandling er nedskrevet. 

Munkene får helsejournal på ny klinikk

Da vi nylig besøkte klinikken kom Anila, den eneste nonnen som bor på klosteret, innom for å måle blodtrykket. Hun er 96 år og alles bestemor. Blodtrykket var 140 over 80. Utrolig for en i hennes alder. Hun holder seg i god form ved å gjøre prostrasjoner, en buddhistisk praksis der man bøyer seg ned i bønn, helt ned på gulvet, igjen og igjen. De eldre munkene forteller at hun har gjort denne praksisen i mange år og fortsatt holder på. De er overbevist om at det er dette som gjør at hun holder koken.

Sykepleieren forteller at under regntiden, om sommeren, blir flere syke på grunn av hudsykdommer, denguefeber fra myggstikk, hepatitt A eller mageproblemer. Det positive er at de små munkene har fått god trening i håndhygiene under koronapandemien, så de har lært å beskytte seg mot sykdommer.

I tillegg til Dawa, er også Lama Jampa Tenzin frivillig helsearbeider. Han er tibetansklæreren på klosteret, men har også stor interesse for helse. Han skal passe på at munkene får ormekur. Det er viktig i et land som India. Vi har også fylt opp med hygieneartikler, og 25 av de minste munkene har fått undertøy og små håndklær.

Takk til våre generøse sponsorer som hjelper oss å gi helsetjenester til mennesker som ikke hadde det fra før.

Blodprøve av munk på klinikk Sed-Guyed, med støtte av sykepleier Dawa og helsehjelper Lama Jampa Tenzin