Shenpen takker alle våre støttespillere og ønsker god jul! Spesiell takk fra barna i Sonada.

Donasjoner og gaver til Shenpen har i år vært til stor hjelp ved Shenpens helseprosjekt i Sonada nær Darjeeling i nord-India der vi sponser en helseklinikk for tibetanske flyktninger. 39 tibetanske barn som bor på internat og går skole der har også fått faddere i Norge. Hjelpen fra dere alle har gjort det mulig for oss å skaffe nærmere 150 barn elementære ting som vi hjemme tar som en selvfølge: eget håndkle, såpe, tannbørste og tannpasta, varme sokker til alle og klær og sko til dem som ikke hadde fra før.  Sist men ikke minst, gratis medisiner og en løsning på hvordan forbedre drikkevannet til barna for å forhindre magesykdomer og diarre.

En annen god nyhet er at Shenpen nå overfører alle prosjektmidler via helsedepartementet i den tibetanske eksil-regjeringen, Central Tibetan Administration i Dharamsala, og på denne måten unngår faren for korrupsjon.

Det tibetanske kooperativet i Sonada, som er vår samarbeidspartner,  er et blandt 15 lignende bosetninger av tibetanske flyktninger i India, mens Sonada er det enesteav dem som tar seg av fremmede barn. Den nåværende tibetanske eksil-statsminsisteren Lobsang Sangay bodde på internatet i Sonada da han var liten, før han gikk på Harward og endte som statsminister.  Internatet ble bygget med midler fra en svensk dame for ca 40 år siden  og huser idag 142 skolebarn som går i 1-10 klasse. De kommer fra fjerntlliggende Himalayastrøk nær grensen til Tibet, mange fra fattige flyktningefamilier som ikke  kan betale ”hostel fee” . Man kan selv tenke seg hva det koster kooperativet å mette så mange ekstra munner hver eneste dag gjennom så mange år. De har litt jordbruk som inntektskilde men altfor lite penger til å kunne dekke enkle ting som hygiene-artikler, klær, rent vann og nok grønnsaker og frukt til barna.

Lama Chanchub var på besøk i Sonada i oktober. Han og Heidi Trondsen, som har vært på prosjektarbeid i Sonada siden september, etablerte en ny Shenpenkomite, fornyet kontraktene til dr. Sherpa og sykepleier Ambika og ansatte vaskehjelpen Ganga Maya ved klinikken. Sykepleier Helen Beard fra England var på frivillig arbeid ved klinikken i oktober, delte kunnskaper med sykepleierne og hjalp til i behandlingen av barna. Styremøtene i Shenpen har foregått på skype i flere måneder. Fadderordningen koordineres av Elisabeth Hossmann i Norge.

Shenpen sponser nå gratis medisiner til alle barna på internatet og fattige eldre som ikke har råd til å betale. Klinikkbygningen fikk nytt tak i november. Shenpen donerte 8.500  kroner til nytt vanntett tak for å redde bygningen fra å drukne i regnvann og fukt. Klinikken er fornyet og varmt vann er innstallert.

Et hovedfokus  i prosjektarbeidet har vært kartlegging av helsesituasjonen  i samarbeid med Shenpens lege og de de to sykepleirne. En tibetansk urtelege kommer til klinikken to ganger i måneden og  ser hovedsakelig de eldre pasientene. Han sier de eldre lider mye av gikt fra kulden og får helseproblemer av ensidig mat. Han mener de får høyt blodtrykk av for mye smør-te. Det største helseproblemet blant barna er manglende tannhelsetjeneste, dårlig hygiene og hudsykdommer pga elendige sanitære forhold (og ingen foreldre i nærheten) og magesykdommer grunnet dårlig vann som kommer rett fra elven. Flere av barna får også innvollsorm. Heidi og sykepleierne har nylig hatt informasjonsmøte på skolen om hygiene og undervist om håndvask, orme-syklus, tannpuss etc. Til slutt fikk barna se  Karius og Baktus-film  (med engesk tekst som datt ut, men de lo likevel)og en tube tannpasta  hver.

En stor hodepine har vært hvordan rense drikkevannet til barna. Shenpen har nå funnet en løsning ved å sette av en liten del av fadderpengene til dette. Seks sylindre gass er det som skal til pr, måned for å koke drikkevannet til nesten 150 unger, inntil vi finner et vannfilter vi kan stole på. Tenk så mange barn som får mindre diarre og vondt i magen! Litt av fadderpengene skal også gå til å høyne lønningene til barnas omsorgsarbeidere (hostel warden, hostel mothers m.fl)  slik at de kan overleve på lønnen sin og ikke forlate barna.  Litt, men ikke nok, går også til grønnsaker, da barna har for lite frukt og grønt i kosten.  De har fått kiwi to ganger  i det siste siden kooperativet har begynt med kiwi-produksjon. Men det tar litt tid å gro 150 kiwi…

Rundt nyttår reiser nesten alle som kan krype og gå av tibetanere i Sonada til Kalachacra med Dalai Lama i Bodh Gaya. Absolutt alle eldre er med. Seks stappfulle busser setter kursen mot sin store åndelige leder.  Tannpuss eller ikke, det åndelig engasjementet skorter det ikke på. Og den indiske, kvinnelige rektoren på den tibetanske skolen i Sonada fortalte at det var ekstra givende å jobbe med disse barna, siden de hadde så ”gode hjerter”.

Så igjen kjære Shenpen-venner, tusen takk for all hjelp i 2011. Gavene fra dere har kommet barna  i Sonada til stor hjelp. Og takk til alle 39 faddere i Norge som har tatt på se et langvarig engasjement for at et tibetansk barn skal få gå på skole, drikke rent vann, få skolebøker og helsetjenesterr, de helt elementære tingene som vi vanligvis tar for gitt.

Og hvem vet, kanskje de neste til å få oppleve Karius og Baktus er de små munkene som bor på klosteret i Sonada, som heller ikke har noen foreldre i nærheten tll å  vise dem hvordan de skal pusse tenner…

 

 

 

 

Leave a comment