Små munker i India får faddere.

Shenpen Tibet Aid utvider fadderordningen for tibetanske barn til å omfatte skole for unge munker. Sponsorer søkes!

I dagens europeiske flyktningkrise blir mange av de «gamle» flyktninggruppene i verden glemt, som de mer enn 100.000 tibetanerne som fulgte Hans Høyhet Dalai Lama i eksil til India i kjølvannet av Kinas invasjon av Tibet i 1959.

I dag er tibetansk språk, kultur- og religionsutøvelse undertrykt i Kina, og tradisjonene må holdes ved like utenfor landet. Shenpen bidrar til dette ved å gi støtte til at tibetanske barn får lære sitt eget språk og bevare sin kultur i India. Det vi hittil gjort gjennom vår fadderordning for fattige barn som går på tibetansk skole i Sonada. Nå utvider vi fadderordningen og starter et nytt program i Sed-Gyued klosteret i Salugara, nær storbyen Siliguri i Nordøst India.

DSCN6922
Små munker på Sed-Guyed-klosteret i Salugara.

Sed-Gyued Institute of Buddhist Studies, som ble grunnlagt med støtte fra HH Dalai Lama i 2001, har i dag 95 munker. Over 70 av disse under 15 år. De fleste kommer fra Nepal og grenseområder til Kina/Tibet, som Tsum, Dam og Wallung. Noen kommer også fra den indisk-tibetanske grensen i Assam og fra Sikkim.

Eldre munker fra klosteret reiser årlig til disse fjerne fjellområdene for å finne barn som ikke får gå på vanlig skole fordi foreldrene ikke har råd til det. Munkene tar med seg guttene til klosteret, der de får utdanning, munkeklær, kost og losji.

Foreldrene er svært glade for at barna deres blir tatt hånd om av klosteret, ettersom de ellers ikke ville fått utdanning. Foreldrene opplever det også som betryggende at barna er i et tibetansk buddhistisk miljø, og blir oppdratt til å bli «gode mennesker». Noen av guttene vil velge å bli munker i voksen alder.

DSCN6873

I klosteret får de små munkene, i tillegg til opplæring i tibetansk språk og buddhistisk filosofi, undervisning i engelsk og matematikk. Klosteret følger den indiske læreplanen fra 1.-10. trinn.

Samtidig har klosteret et svare strev med å dekke utgiftene til et næringsrikt kosthold, skolebøker og medisiner. Det er mange tilfeller av tuberkulose og hepatitt blant munkene, noe som gir store medisinutgifter.

Alle lærerne jobber på frivillig basis, siden det ikke er noe budsjett til lønninger. Selv kokken, som lager mat til nesten 100 personer tre ganger om dagen, har for tiden ingen lønn.

DSCN6962
Lama Changchub på besøk hos munkene vinteren 2016.

Lama Changchub, som er leder av Shenpen Tibet Aid, var på besøk i klosteret vinteren 2016. Han oppfordrer alle som har mulighet til det til å støtte disse små munkene, slik at de får utdanning og et bedre liv.

Heidi Trondsen og Urgyen Tering fra Shenpen følger opp programmet i India.

 

Vil du bli fadder for en liten munk?

Det koster 250 kroner per måned å støtte utdanningen til en ung munk. Som sponsor får du tilsendt bilde av «din» gutt og informasjon om ham.

Om du ikke ønsker å være fast sponsor til et barn, er du svært velkommen til å være programsponsor ved å støtte fellesskapet med mat, helsehjelp og undervisningsmateriell. Du kan gi et éngangsbeløp eller støtte programmet/klosteret regelmessig, dersom du ønsker det. Vi finner en ordning som passer deg, og vil gi deg den informasjonen du vil trenge.

Vær oppmerksom på at alle bidrag til Shenpen kan gis med skattefradrag gjennom Buddhistforbundet.

Vil du sponse en ung munk, send e-post til post@shenpen.no merket «Fadder Salugara».

Vil du bli programsponsor, send e-post til post@shenpen.no merket «Programsponsor Salugara».

All hjelp, liten eller stor, mottas med stor takknemlighet!

Koordinator for fadderprogrammet er Yvonne Larsen.