Mushroom project – kvinner lærer å dyrke østerssopp og starter egen business.

DSCN5350
Kvinnene bærer stein og sement til bygging av hus for sopproduksjon.

Skills training: Hardt arbeidende kvinner får nå støtte til ny kunnskap og inntekt gjennom Shenpen´s skills training program. Produksjon av østers-sopp skal erstatte deres gamle og helseskadelige arbeid som dagsarbeidere på byggeplasser der de bærer svært tunge bører med stein og sement.

DSCN5406
Kvinner som er med i prosjektet.

I samarbeid med en selvhjelpsgruppe for kvinner i Sonada, Upper Naya Busti Self Help Group, har Shenpen i vinter bygget et hus for produksjon av sopp. Det ligger langt oppi lia, 2000 meter over havet. Kvinnene har vært med i alle ledd, og er svært glade for at de nå får nye kunnskaper, lettere arbeid og egen inntekt. De fleste av dem har bare få år på skolebenken, noen ingen.

DSCN5568
Fra byggingen av sopphuset i desember 2015.

Undervisning: I midten av februar fikk de teoretisk og praktisk undervisning om sopproduksjonen. Lærer og veileder i prosjektet er Prakash Tamang, som jobber med utvikling av jordbruk for fattige landsbyboere i Himalaya, bl.a. i samarbeid med en amerikansk NGO, Ashuka Trust for Research in Ecology and the Environment. Han har erfaring med sopproduksjon siden 2004. Han viser bl.a. til et doktorgradsstudie om sopproduksjon i Himalaya som konkluderte med at østerssopp er best egnet i Darjeeling-distriktet, hvor Sonada ligger.

DSCN7196
Prakash Tamang underviser kvinnene i produksjon av østerssopp.
DSCN7181
Undervisning utenfor det ferdige sopp-huset i februar 2016.
DSCN7286
Urmula Subba, leder av kvinnene, passer på å få med seg alt.

Produksjon: Produksjonen startet i midten av februar med klargjøring og bløtlegging av høy i vann og kalk, før høyet ble stappet i pottene og frøene sådd. Til slutt ble pottene hengt opp inne i huset. De må henge høyt slik at rotter og mus ikke får tak i dem. De første 11 kvinnene i prosjektet skrev navnet sitt på de pottene de hadde laget, og kan høste fra de samme pottene når soppen er ferdigvokst om ca. to måneder og kan bringes til markeder i Darjeeling-distriktet.

DSCN7226
Høyet klargjøres og bløtlegges.
DSCN7301
Det våte høyet stappes i poser.
DSCN7312
Frøene sås.
DSCN7303
Den første frøpotten er ferdig!
DSCN7315
Kvinnene skriver navn på sine potter.

Når frøene spirer ca 2 uker etter plantingen blir de svært sensitive for lukt og kjemikalier, så kvinnene må utvise mye forsiktighet for å få vellykket produksjon. Det er kvinnene selv som skal drive prosjektet, ledet av Urmula som har oppmøteregisteret klart. Inntektene kommer an på hvor mye kvinnene legger inn av arbeid. Og hvor godt soppen gror, selvsagt. Alle kan bare høste sine egne potter.

DSCN7336
Over 30 potter med frø ble produsert av kvinnene den første produksjonsdagen.

Og herved kan vi erklære kvinnenes mushroom house for åpnet! Nå er det bare å vente på naturens gang…

DSCN7157
Heidi Trondsen fra Shenpen med fornøyde mushroom ladies.