Søppelprosjektet – Vinn-vinn for miljøet, lokale husholdninger og søppelarbeidere

Shenpens feltarbeider Urgyen Tsering forteller om den positive utviklingen i Shenpens søppelprosjekt. 

Begynn i det små

– Jeg har observert mange kostbare prosjekter i regi av indiske myndigheter. De har prøvd å gjøre noe med søppelproblemet ved å arrangere store «happenings» med fjerning av søppel, forteller Urgyen.  – Neste dag er situasjonen den samme. Folk kaster søppel overalt, og ragpickers som lever av å selge søppel har en umulig oppgave. For hvem vil ta imot tilsølte ting? Og hva med alle de som brenner plast og gjør luften umulig å puste inn? Det stinker brent plast over hele India i kveldingen og fattige folk varmer seg på bål med dagens avfall. 

Urgyen er leder av søppelprosjektet og er født i India  – foreldrene hans flyktet fra Tibet i 1959.  Prosjektet ble startet for to år siden. Han poengterer at det har vært vellykket å fokusere på det mest fundamentale først – opplæring i å separere vått og tørt avfall. Dette fordi India oversvømmes av stinkende avfall både i gatene og i naturen, noe som gjør det vanskelig for fattige ragpickers som lever av å samle inn og selge søppelFor hvem vil kjøpe papp og plast innsauset av middagen fra forrige uke?

Inspirasjon fra Norge

Besøk i Norge fikk Urgyen engasjert i å gjøre noe med søppelsituasjonen i lokalmijøet i India. I Norge så han hvordan vanlige folk separerte søppelet i hjemmene sine. Og han ble sjokkert over å se rene elver, slik som Tønsvikelva utenfor Tromsø – helt fri for søppel. Han ble imponert. Det går an å ha ren natur! Men, tilbake i India ble han ulykkelig over å se hvordan søppelet flyter overalt og ingen containere til å samle avfall i. 

Over 200 elever ved Himalayan Buddhist Cultural School i Salugara har fått opplæring i søppelhåndtering flere ganger. Ting må repeteres for å gi nye vaner. Skolen har også fått søppelkasser til alle klasserom og store plastflaske-containere der plasten går til gjenvinning.

Undervisning i det mest elementære

Budskapet er enkelt, men må gjentas og gjentas: Vått og tørt avfall må separeres før det kan gå til gjenvinning. Urgyen og medhjelpere underviser vanlige folk, i skoler og i klostre. Deltakerne, være seg på skoler eller individuelle husstander, får nødvendig utstyr. Skoler og klostre får søppelbøtter og store plastflaske-containere. Alle husstander får en grønn bøtte for å samle vått avfall. «Alle» i landsbyen kommer for å sikre seg en grønn bøtte, så det virker. 

«Magisk» søppeltømming

Shenpen har plassert over 40 slike plastflaske-containere på steder som har fått opplæring i søppelhåndtering. Her er Urgyen Tsering ved den første containeren som “tømte seg selv”. Ragpickere var og hentet flaskene og leverte dem til gjenvinning.

Lokale hjelpere

Vi har samarbeidet med lokale kvinnegrupper, ungdomsgrupper og andre organisasjoner som har hjulpet oss å spre budskapet: «Keep nature clean and green!» De har arrangert workshops i lokalmiljøet der Urgyen og andre underviser, og gått fra dør til dør med grønne bøtter for å skille ut vått avfall.

Rewa Rehabilitation Center i Salbari hjalp oss nylig med å samle 150 husstander som fikk undervisning i å skille vått og tørt avfall. Andre organisasjoner har hjulpet til i sitt lokalmiljø, slik at vi har nådd flere tusen husholdninger. Alle får grønne bøtter til vått avfall.

Hjelp til søppel-innsamlere

Prosjektet har også hjulpet organisasjoner og ragpickers med utstyr som støvler, hansker og solhatter, slik at de kan jobbe ute både i sol og regn. Bipul, som jobber nær Shenpen´s senter utenfor Salugara, har fått stor kjerre til å bringe store mengder tørr plast, papp og annet avfall til gjenvinning. Han lever av å selge innsamlet søppel og brukte tidligere en eldgammel sykkel.

Tegnekonkurranse om miløet

Læringen er så mye sterkere når man er ung, og det gjelder å gjøre det lystbetont å lære. Vi planlegger en stor tegnekonkurranse for barn i skoler og klostre som har fått undervisning i søppelhåndtering og miljø. Barn ved mange skoler og klostre er invitert. Temaet skal være «Save the environment». Det blir spennende å se hva de tegner. Det kan også gi en pekepinn om hva de tenker og hva de har lært. Vinnerne av konkurransen vil bli kåret til våren.