Prosjekter 2006-2009

2006-2008: Midler til skole i Kham, Øst-Tibet

2007: Midler til rullestoler for barn med polio i Bodhgaya, India.

2007: Midler til fri helseklinikk i Bodhgaya, India.

2008: Midler til vannpumpe i tibetansk settlement i Ladakh, India.

2009: Midler til nonner/munker, vinterklær og mat til fattige barn i Sonada/Darjeeling.

2006-2009: Individuell sponsing av utdanning for fattige tibetanske barn i India.