Helsearbeidere fikk traumeopplæring

Ti kvinnelige helsearbeidere på et krisesenter i Pokhara i Nepal har lært om traumebehandling på en workshop arrangert av Shenpen.

Opplegget, som gikk over tre dager, ble gjennomført i samarbeid med Kopila Nepal, en organisasjon som arbeider for kvinner og barns rettigheter, og driver et krisesenter for voldtektsutsatte kvinner i Pokhara. De fleste kvinnene som deltok, jobber der.

Krisesenteret får også henvist akutt syke psykiatriske pasienter som må få hjelp på samme sted som voldtektsofrene. Det er en utfordring. De ansatte har dessuten lite kunnskap om traumebehandling. Samtaleterapeutene har bare seks måneders opplæring totalt.

Som mange steder i verden der kvinners rettigheter er lite utviklet, er det også i Nepal skambelagt å bli utsatt for voldtekt. For noen blir det umulig å returnere til familien og landsbyen etter endt opphold på krisesenteret. Derfor har Kopila Nepal også et sted de kaller Safe Community, der disse kvinnene bor og lever sine liv sammen.

I workshopen ble det brukt en manualen som er laget av traumepsykologer for bruk i områder i verden der kvinner er særlig utsatt for maktmisbruk eller der seksuelle overgrep brukes i krigføring. Menneskerettighetsperspektivet er fundamentet for treningen.

Manualen informerer og veileder om hvordan møte, forstå og behandle mennesker som har vært utsatt for traumer. Utenriksdepartementet har sponset utviklingen av den gjennom Mental Health Project.

Kvinnene på workshopen lærte blant annet hvordan de kan stabilisere traumeutsatte, og gjorde mange øvelser der to og to jobbet sammen. De ga uttrykk for at dette var kunnskap de kan bruke i sitt daglige arbeid. De lærte også hvordan de kan ta vare på seg selv som hjelpere.

Deltakerne trener på å være  «hjelper og overlevende».

Undervisningen ble gitt av Shenpens feltarbeider Heidi Trondsen, som har bakgrunn som psykoterapeut, med Kshamata Khadka fra Kopila Nepal som oversetter.