45 barn utstyrt med uniform og skolesekk

Shenpen fortsetter vårt årlige skolesekkprosjekt som hjelper de fattigste familiene i områdene der vi jobber på en veldig praktisk måte.

I India og Nepal må barna ha skolesekk, bøker og skrivesaker, uniform og sko ved skolestart. Det innebærer store utgifter for familier med lave inntekter. Hvis de ikke har råd til å skaffe skoleutstyr, kan resultatet bli at barna ikke får skolegang. I skolesekkprosjektet får de alt de trenger til ett års skolegang.

I år har 45 barn fra vanskeligstilte familier i Sonada i India fått hjelp. Shenpens feltarbeidere Urgyen Tsering og Heidi Trondsen var i februar på hjemmebesøk for å  vurdere hvem som trengte hjelpen mest. Blant disse er det enslige mødre, bærere med lav dagslønn, besteforeldre uten arbeid med ansvar for skolebarn og familier rammet av sykdom.

500 kroner per barn er alt som skal til for å hjelpe et barn som bor hjemme, til stolt å kunne gå stolt på skolen med uniform og sko som passer. Samtidig får foreldrene får et snev av økonomisk frihet.

Shenpen fortsetter skolesekkprosjektet i Nepal før skolestart der i april.