Kompostprosjekt på Sonada kloster er igang

Lama Tsering Wangdi gleder seg over at alt matavfallet fra klosteret fra nå av skal bli til god jord.

Byggingen av en kompost-enhet på klosteret i Sonada startet opp i desember og ble ferdigstilt i begynnelsen av februar. Nå skal matavfall fra nærmere hundre munker på klosteret bli til god matjord.

Dette er svært gode nyheter, da det ikke er noen offentlig søppeltømming i området, som ellers i store deler av India. Matavfallet kastes vanligvis rett ut i naturen.  I Sonada er det dessverre akkurat på tomta til Shenpen-medarbeider Urgyen Tsering, som ligger like i nærheten av klosteret. Han var uheldig i et lotteri for noen år siden som ga tibetanerne i den tibetanske bosetningen en liten jordlapp hver til å dyrke på.

Urgyens «jordlapp» ble den skrenten der alle, også klosteret, kaster matavfall og annet søppel – tonnevis av matavfall – fordi det manglet en annen løsning.

Nå forteller lederen for kompostprosjektet, lama Tsering Wangdi, at klosteret ikke har kastet matavfall over skrenten på to måneder. Og det skal ikke skje heretter, for alt skal inn i kompostproduksjonen. Han forteller at de kommer til å ha god plass også til matavfall fra folk i landsbyen, som kan komme og levere grønnsakskrellet sitt på klosteret.

Da vi besøkte prosjektet nå i februar, fikk vi innføring i hvordan matavfallet går gjennom fire trinn, eller kasser i kompost-enheten, og i løpet av tre måneder blir til god matjord.

Væsken som dreneres ut, brukes til vanning av planter. Og matjorda som er ferdig til slutt, i den laveste kassen, kalles lokalt for «black gold». Denne jorda ristes ut og blir til svært verdifull matjord.

Lama Tsering Wangdi foran den ferdige kompost-enheten sammen med Shenpen-medarbeider Urgyen Tsering.

Gjorde prøveprosjekt under nedstegning i 2020

Lama Tsering Wangdi ble veldig nysgjerrig på dette med å lage kompost, så han og noen andre munker gjorde et lite prøveprosjekt  med to store kompostbinger på klosteret i fjor, da India stengte ned i månedsvis på grunn av pandemien.

Og det ble svart gull av prøveprosjektet. Den gode matjorda ble brukt til å dyrke grønnsaker og urter på klosteret. Lama Tsering Wangdi forteller at blomkålen ble «crispy» og «completely delicious». Alle munkene skrøt av den. Nå gleder de seg til matjord fra den nye, profesjonelle kompostenheten.

Nå kastes alt matavfall fra nesten 100 munker pr. dag i kasser utenfor kjøkkenet, og bæres deretter til kompostenheten.