Nytt fra våre utdanningsprosjekter

Shenpen støtter fattige barn og unge i India og Nepal med utdanning på tre måter. En er fadderprogrammene, der barn får langvarig støtte til grunnutdanning. En annen er yrkesopplæring, der unge får støtte til utdanning som kan gi dem et levebrød. Den tredje er skolesekkprosjektet, der vi deler ut skolemateriell til fattige barn fra utsatte familier.  Heldigvis har skolesituasjonen for barn i India og Nepal normalisert seg etter langvarig nedstenging av skoler under pandemien de siste to årene.

Problem med manglende dokumenter til å krysse grensa fra Nepal

På internatet i Sonada, der vi før pandemien hadde 54 fadderbarn, var det mange barn fra Nepal som ikke kom tilbake etter to års stengt skole. Barna måtte vise dokumenter (de ikke har) på grenseovergangen mellom India og Nepal, noe som ikke var nødvendig før pandemien. Prosessen med identitetsdokumenter kan være lang og komplisert, og mange av barna som ikke klarte å skaffe dokumenter for å krysse grensa tilbake til India, måtte bytte til skole i Nepal.

Til sammen tapte internatet i Sonada 65 barn fra Nepal under pandemien, 20 av dem våre fadderbarn. Så trist! Nå får de ikke lenger undervisning i tibetanske fag fordi det er langt mellom tibetanske skoler i Nepal. Vi håper likevel de har funnet en god løsning på skolesituasjonen. 

Det er mange nyankomne barn på internatet i Sonada som har kommet for å gå på Sambhota Tibetan School, og som har akutt behov for faddere nå. Faddere som har mistet barnet sitt i Sonada grunnet omstendighetene, vil få spørsmål om de kan sponse et av disse nye barna.

Fadderjentene våre i Durlung og faddermunkene i Salugara har det bra, da ting er tilbake til normalen.

Fadderbarn som er kommet tilbake til Sonada etter at den den tibetanske skolen åpnet igjen i mars, etter å ha vært stengt i to år under pandemien

Yrkesopplæring i full sving

Shenpen har støttet ungdommer og kvinner fra ubemidlede familier med yrkesutdanning siden 2014.

I år er det tre kvinner som studerer medisinske fag: to skal bli sykepleiere og en skal bli tibetansk urtelege. Vi har også studenter som skal bli elektro-ingeniør og sosionom, en som studerer tibetansk språk og to nye unge jenter som skal bli skreddere. En av sydamene fra i fjor går nå andre året for å lære seg skredderfaget. Hun jobber i tillegg som syerske i prosjektet der Shenpen produserer tøybind til fattige kvinner.

Skolemateriell når ut fattige barn

Skolesekkprosjektet har siden februar bidratt til at rundt 180 utsatte barn har fått skolemateriell. 35 av disse er barn av enslige mødre og besteforeldre i Pokhara, Nepal, som Shenpen´s feltarbeidere har fulgt opp på prosjektreise til Nepal i mars. Mange fattige sliter ekstra nå på grunn av tap av arbeid under pandemien. De øvrige barna er fra Sonada og Salugara i India. Det er gjennom tett samarbeid med lokalbefolkningen og lokale hjelpere at vi finner de rette barna. Det betyr så uendelig mye for et fattig barn å ha skolesaker og passende skolesko. Det letter den økonomiske byrden svært mye for familier som sliter med å få mat på bordet. 

En av dem som fikk hjelp var en sliten sykkeltaxisjåfør som tjener 20 rupier (kr. 2,50) for å kjøre passasjerer kjempelangt, svettende i 30-40 graders varme, for å kunne betale tusenvis av rupier til skolesaker til sine tre skolebarn, i tillegg til husleie og mat. Da hjelper det utrolig mye at Shenpen kan lette den økonomiske byrden. Han kunne stolt vise familien sykkeltaxien fylt opp med skolemateriell til barna. En stor bekymring mindre både for pappa og barna, som er avhengige av hans inntekt for å få det de trenger til å gå på skolen.

I år har vi også støttet et beskjedent mor-barn senter i Salugara. Der jobber en ivrig sosialarbeider, Sujata. Hun underviser rundt 20 småbarn av foreldre som ikke kan betale for å sende barna på forskole, som er vanlig i India. Barna fikk sin første skolesekk, skrivebøker og tegnesaker, og Sujata fikk tavle og ABC-plakater å henge på veggen. 

Shenpen´s feltarbeidere møtte også 12-årige Sefila som sosialarbeideren var bekymret for. Hun hadde falt ut av skolen fordi hun måtte gjøre husarbeid hjemme. Les blogg om hvordan hun ble reddet tilbake til skolegang.

Støtt Shenpen i arbeidet med å gi fattige mennesker tilgang til utdanning. Det betyr så uendelig mye for de som får hjelp, og gir dem den beste sjansen de kan få til å komme seg ut av fattigdom.

Fadderjenter i Durlung i Nepal, da vi var på prosjektbesøk der i mars. Fadderprosjektet har gjort underverker for utdanningsnivået blant jenter i landsbyen siden det startet i 2013. Da hadde ingen dalit-jenter noensinne gått ut av 10. klasse. Stadig flere jenter fullfører nå skolegangen, og går videre til høyere utdanning