Yrkesopplæring for ungdom og kvinner

Mange ungdommer fra fattige familier i Himalaya har ikke anledning til å ta videregående utdanning. Shenpen startet opp vårt yrkesopplæringsprogram i Sonada, West Bengal i India i 2014 for å hjelpe underprivilegert ungdom til kortvarig utdanning som kan gi dem rask og reell mulighet til å klare seg i livet. Programmet har også fokus på yrkesopplæring av kvinner, en annen underprivilegert gruppe i India og Nepal. Deltakerne i programmet går på etablerte sykepleierskoler og yrkesopplæringsintstitutter i India. Andre får hjelp gjennom egne Shenpen-prosjekter, som 11 kvinner som har fått undervisning om dyrking av sopp og et eget hus til produksjon av østerssopp i Sonada.

 

Pågående yrkesopplæring:

Kunga (jente) – sykepleier (2014 – 2018) St. Martha’s School of Nursing, Bangalore

Tenzin (jente)  – sykepleier (2016 – 2020) St. Martha’s School of Nursing, Bangalore

Pemba (gutt) – bilmekaniker (2016-2018) Indian Technical Institute, Tung

Tenzin (gutt) – kokk (2016-2017) Vocational Training Centre, Selakui, Dehradun

Sonam (gutt) – elektriker (2015-2017) Vocational Training Centre, Selakui, Dehradun

 

Fullført yrkesopplæring:

11 kvinner fra Upper Naya Busti Self Help Group i Sonada som var med i Shenpens sopprosjekt fikk sin første innhøsting av østerssopp våren 2016, og driver nå sin egen business.

Binod (ung mann), som mistet begge bena i en ulykke for 8 år siden, og levde under svært fattige forhold da vi møtte ham, har fått opplæring i skredderyrket med skredder-undervisning hjemme gjennom 1,5 år. Han har også fått elektrisitet, telefon og reparasjon av det forferdelig usikre huset som står på noen tynne påler. Han har nå åpnet en liten butikk i hjemmet sitt og har to symaskiner i tilfelle den ene skulle gå i stykker.  Han tar imot reparasjoner og syr enkle ting. Hans situasjon er utrolig mye bedre enn før. Funksjonshemmede får ikke noen spesiell hjelp av det offentlige i India.

Temba (gutt) er ferdig med 2 års elektrikerstudier (2014-2016) og har fått fast jobb i Calcutta. Lønnen er god, og han kan nå bidra med inntekter til sin enslige mor som strever med å forsørge søskenene hans.

Tenzin (gutt) studerte til  Diploma in Informaton Technology i Darjeeling (2016). Han har fått jobb på kontoret i den tibetanske bosetningen i Sonada. Han er også en av Shenpens frivillige som gir leksehjelp til barna på den tibetanske skolen.

5 kvinner fra Sonada fikk kjøreopplæring og sertifikat i 2015.

Flere andre ungdommer som sluttet på grunnskolen har også fått hjelp til å ta sertifikat for å kunne livnære seg som sjåfører.