Stor aktivitet med nødhjelpsarbeid i India og Nepal

Den andre covid-bølgen slo knock-out på helsesystemene i India og Nepal på forsommeren, og det ble mangel på sykehusplasser og oksygen. Shenpen har vært aktiv med nødhjelpsarbeid hele sommeren. Nå er heldigvis smitte- og dødstallene på vei ned. Men man er urolig og venter på bølge nummer tre.

Medisiner til covid isolasjonspost i Kathmandu

Gjennom vår partner Anamika Aryal, har vi bidratt med medisiner til fattige pasienter på en covid isolasjonspost i Kathmandu. Denne posten ble satt opp av frivillige sosialarbeidere fra Warming Hearts Nepal og 100s Org på Ratna Rajya skole, da det ikke var noe annet sted å sende pasientene.

Fra covid covid isolasjonspost i Kathmandu, satt opp av frivillige organisasjoner på en lokal skole. Shenpen har støttet isolasjonsposten med nødvendige medisiner til pasientene.

75 pasienter ble behandlet av kompetente leger og sykepleiere på isolasjonsposten i juni, og medisiner ble gitt gratis til pasientene. En håndfull av pasientene måtte videre til ICU. Ingen døde og alle kunne sendes hjem i slutten av måneden.

Medisiner til akutt behandling av covid ble også sendt til helsestasjoner i Bara, Parsa, Sindhuli og Sarlahai, og har nådd frem til fattige pasienter i distriktene.

Vaksiner til munker og nonner i India

Mange klostre i India har hatt utbrudd av covid, spesielt i Sikkim. Problemet er at munker og nonner bor veldig trangt, så smitten lett kan spre seg. I India har det vært vanskelig å få tak i vaksiner, da beholdningen stadig går tom.

Munkene på Sonada kloster ble vaksinert i vår, før det ble vaksinemangel. Munkene på Sed-Guyed-klosteret i Salugara måtte betale for vaksinene på privat klinikk, og har fått hjelp fra Shenpen til å dekke utgiftene.

Det var covid-utbrudd i mai-juni på Tilokpur nonnekloster i Himachal Pradesh. En nonne på 42 år døde dessverre. De andre 26 nonnene måtte i isolasjon og ble ikke nevneverdig syke.

Klostrene har også fått midler til mat til sine munker og nonner.

Det gikk tomt for gratis covid-vaksine på helsestasjonen i Sonada, så andre dose måtte kjøpes. Shenpen har hjulpet 12 beboere i den tibetanske bosetningen i Sonada med dose nummer to. Fattige familier i bosetningen har også fått matrasjoner.

Flere covid-komplikasjoner

Vår partner Kopila Nepal i Pokhara har hatt sjokkerende opplevelser. En av kvinnene på krisesenteret for voldsutsatte kvinner ble syk. Hun fikk medisiner av legen og returnerte til avdelingen, men døde like etterpå. Det viste seg at hun hadde covid. Også 5 andre kvinner på krisesenteret fikk påvist covid-smitte og ble behandlet på isolasjonspost. Heldigvis ble ingen av dem alvorlig syke.

Matutdeling til kriserammede

Kopila Nepal har flere ganger i sommer fått midler fra Shenpen til matutdeling til kvinner på krisesenteret, og til utsatte funksjonshemmede kvinner i Pokhara-området.

I Bodhgaya i India har Amjhar Khan, som mange fra KTL kjenner som Santosh, delt ut mat fra Shenpen til fattige i Bodhgaya-området to ganger. Han fikk hjelp av familie og venner av Rahul, som døde av covid tidligere i år, bare 25 år gammel.

Shenpens feltarbeidere i West Bengal i India har delt ut mat og hygieneartikler i Darjeeling-distriktet siden mai. Folk som bor på gata i storbyen Siliguri har fått lunsjposer. Fattige familier i Darjeeling, arbeidere på flere te-plantasjer og arbeidsløse familier i Siliguri-området har fått nødvendige matrasjoner, og vi har delt ut masker og håndrens i tusentall.

Utdeling av matrasjoner til fattige arbeidere på te-plantasje nær Siliguri i India. Shenpen har vært aktiv med mat-utdeling i Darjeeling-distriktet siden mai

Tap av arbeid under lockdown – hjelp til oppstart av business

Covid-krisen har rammet folk uten fast inntekt hardest. En av dem er Tenzin Norbu, en ung tibetaner i Salugara som mistet jobben under nedstengingen. I et land uten trygdesystem er det full krise, det er ingenting å leve av. Han var en av dem som fikk matrasjoner fra Shenpen. Siden han var arbeidsledig, begynte han å hjelpe Shenpen med å pakke matposer til andre kriserammede.

Nå har Tenzin fått kjøleskap og gassbrenner fra Shenpen, slik at han kan lage «laphing», en tibetansk delikatesse-takeaway som han selger på gata. Etter et par ukers salg har han rimelig inntekt igjen og kan overleve på det han selger. Det er ikke mye som skal til, når godviljen er der.

Vi sender en stor takk til alle generøse sponsorer som har hjulpet oss i arbeidet!

Tenzin Norbu, som ble arbeidsledig under covid-krisen, fikk starthjelp av Shenpen og kan nå overleve på å selge tibetansk delikatesse på gata i Salugara