Fadder for fattige non dalit jenter i Nepal

DSCN1258Vi har nå 36 fadderjenter i Durlung village i Nepal. 28 av jentene er “daliter”, dvs. de kommer fra den laveste kasten som blir lite respektert i samfunnet. Nå får de anledning til skolegang med hjelp fra norske faddere. 8 av våre nye jenter er ikke daliter, men kommer fra svært fattig familie, så de er inkludert i prosjektet. 8 jenter står enda på venteliste for fadder.

Prosjektbesøk: Nå er det like før nytt skoleår begynner. Heidi Trondsen og Urgyen Tsering (Shenpen-medarbeider fra India) var på prosjektbesøk nå i april sammen med vår partner Prem BK, med skolebager og stoff til nye skoleuniformer som skal sys av den lokale skredderen. Som alltid når vi kommer på besøk, er det som hele landsbyen møter opp for å følge med. Og gir oss blomster… Shenpen er den første og eneste hjelpeorganisasjonen i denne landsbyen. Prosjektet er svært viktig for de fattigste familiene, som ellers ikke ville hatt råd til å sende barna jevnlig på skole, spesielt ikke jentene.

DSCN1094Takknemlige mødre: Mødrene flokket seg rundt oss, og uttrykte stor takknemlighet og lettelse over skoleprosjektet. Omtrent alle foreldrene er analfabeter. Vi er overrasket over at de er så entusiastiske og følger opp døtrenes skolegang, da vi hadde tenkt at de kanskje ikke ville forstå viktigheten av å gå på skole. Men det gjør de.

DSCN1112Helseinformasjon: Health worker Bal Krishna Bahadur har undervist på skolen hver uke i helsefag i over et år, sponset av Shenpen. Rektor er veldig fornøyd med dette. Foreldrene har vært trege med å møte opp til sin månedlig undervisning, men nå spurte de om Bal Krishna kunne gi dem en sjanse til. Ivrige Bal Krishna, som elsker jobben sin, hadde ingen problemer med å svare ja.

DSCN1216Leksehjelp: Ingen jenter i landsbyen har til nå fullført 10. klasse, så vi håper våre jenter når dit en dag, og forhåpentligvis lenger. Siden de fleste foreldrene ikke kan lese og skrive, har vi annsatt en erfaren lærer som skal gi jentene våre leksehjelp hver dag etter skoleslutt.

DSCN1207Tiffin: Jentene får tiffin, en lett lunsj, hver skoledag. Det synes å være veldig viktig både for dem og foreldrene, og vår “tiffin-mann” er stolt av jobben med å lage maten. Barna kommer hjem til hans lille hus som ligger kort vei fra skolen, med skjønn utsikt over fjellene. En betydelig del av fadderpengene går til dette daglige måltidet, og vi jobber stadig med å finne sunne ting de liker. Typisk nok, når det gjelder barn, liker de ikke maiskolber som gror i åkeren like ved. Det er som unger i Nord-Norge som ikke liker liker fisk…

DSCN1101Tegninger i posten: Nå kommer det snart brev fra jentene til norske fadderne. Mest tegninger, da de fleste jentene er så små at de enda ikke kan skrive engelsk.

DSCN1180

DSCN1028Prosjektmøte i Kathmandu 6. april med Urgyen Tsering fra India, Heidi Trondsen og Ina Dang fra Shenpens styre og Prem BK fra Durlung.

DSCN1051

Prem BK og Urgyen Tsering.

Om du ønsker å støtte en jente i Durlung til skolegang, kan du sende en e-post til post@shenpen.no, merket Fadder Nepal. Her kan du også rette spørsmål du måtte ha om fadderordningen.

Praktisk informasjon:

Når du tar kontakt med oss for å bli fadder vil du bli tildelt det barnet som står øverst på lista, som trenger mest hjelp. Jentene er fra 4 år til 18 år, de eldre jentene trenger også støtte på grunn av vanskeligheter med å følge skoleplanen av årsaker som nevnt tidligere.

Hva du betaler for:

  • Som fadder betaler du kr 175 pr. måned til Shenpen i Norge som overfører pengene samlet til vår samarbeidspartner i Nepal. Du kan også betale pengene som et samlet beløp en gang i året.
  • Barna får dekket: skolebøker/materiell, skoleuniform, skole-lunsj. I tillegg kommer vi til å se på spesielle behov hos dalit jentene og mulighetene for å tilby helsesøster, støttelærer med mer.
  • Fadder er oppfordret til å betale for det aktuelle barnet til det er ferdig med grunnskolen, som er 10. klasse.
  • Etter det kan det være mulig å støtte det samme barnet med videreutdanning, men dette avtales i så fall i hvert enkelt tilfelle. Eventuelt kan man gå videre til å støtte et nytt barn.
  • Blir det av uforutsette årsaker umulig å følge barnet til endt skolegang er det  tre måneders oppsigelse,  slik at vi får litt tid til å finne ny fadder.

 

 

Leave a comment