Koronasituasjonen og prosjektarbeid i India og Nepal

Shenpen rakk akkurat å bli ferdig med toalettprosjekt på gutteinternatet i Sonada før det ble meldt om tre ukers lockdown i India for å hindre spredning av Covid-19. Skolene har stengt, og våre fadderbarn som vanligvis bor på internatet har reist hjem.

Viruset har spredt seg til alle delstater i India, en skremmende situasjon for et land med over 1,3 milliarder mennesker. Mange lever tett innpå hverandre og har dårlig tilgang til vann og sanitær.

Våre faddermunker i Siliguri har det bra på klosteret. De har vært holdt innenfor klosterets murer i flere uker allerede, for å beskytte dem mot smitte.

I Nepal er det også full nedstenging. Her er koronasituasjonen usikker. Det er i skrivende stund kun påvist fem smittetilfeller, og det meldes om svært begrenset testing i hovedstaden Katmandu, og ingen testing andre steder i landet.

Vi får melding om at fadderjentene våre i Durlung har det bra. Men i et land som Nepal med stor analfabetisme er det lett for at panikken sprer seg, og folk hører på rykter heller enn kunnskap.

Årets skolesekkprosjekt i Nepal kan dessverre ikke utføres under omstendighetene, og er utsatt inntil videre.

Det er mange fattige mennesker i de områdene vi jobber som er nå er rammet av nedstenging og ikke har til mat på bordet.

Shenpenmedarbeider Urgyen Tsering i Sonda forteller at det er stor frykt i landsbyen, samtidig som mange fattige folk ikke har håndrens, eller rennende vann, og ikke skjønner dette med sosial distansering.

Mange arbeidere som ikke hører hjemme i Sonada, er funnet sovende ute, uten mat, siden de ble sittende fast da statsminister Modi den 24. mars ga fire timers varsel om 21 dagers lockdown i India. Alle transportmidler ble øyeblikkelig innstilt, og flere millioner pendlende arbeidere og andre kom seg ikke hjem.

Vi samarbeider nå med Himalayan United Organization i Sonada som operer som et slags frivillig politi. De har tillatelse til å gå omkring ute, og har funnet familier og akterutseilte arbeidere i akutt mat-nød som Shenpen nå bidrar med mat til. De har også delt ut ansiktsmasker og håndrens til folk i landsbyen støttet av Shenpenmidler.

Vil du bidra til at flere fattige mennesker får hjelp til mat og virus-beskyttelse?

All hjelp mottas med stor takk!

Betalingsinformasjon: Se under “hvordan hjelpe”.