Ladakh

Anskaffelse av generator i Ladakh

Lama Changchubs spalte. Fra Sanghanytt nr. 2, 2008

Da vi var i Ladakh i sommer fikk Tom og Siri Wingaard fra gruppen vite av en av våre tibetanske sjåfører at en tibetansk flyktningeleir i Leh (hovedstaden i Ladakh) hvor sjåføren bodde, led under en akutt vannmangel.

Tom, som er rørlegger av yrke, dro selv til denne leiren og inspiserte den aktuelle installasjonen og bekreftet at situasjonsbeskrivelsen var korrekt. Det var virkelig en dårlig situasjon.

Generatoren som var nødvendig for å få pumpet opp vann var gammel og nesten ikke-funksjonerende og trengte desperat en utskiftning. Pumpen leverte ikke mer enn en halv liter vann pr person pr dag, i motsetning til 40 liter pr person hvis en ny generator ble montert.

Å ha nok vann er en helt basal nødvendighet ikke bare av hygieniske årsaker, men  rett og slett for å kunne overleve. Så, etter å ha fått en førstehånds innsikt i situasjonen, gjorde de resten av gruppen klar over den desperate situasjonen. På dette reagerte gruppen raskt og generøst! I løpet av en halv time lå 13000 kroner på bordet med formål å kjøpe en ny generator og et nødvendig vannreservoar, og noe mer kom inn etterhvert, ialt 18500 kroner som var nok. Kort tid etterpå ble det satt opp en salgskontrakt mellom leverandøren og flyktningeleirens ledelse for dette beløpet.

Det ble besluttet å gjøre dette til Shenphen-prosjekt og dermed følge opp slike prosjekter i framtiden. Jeg tilbød også å dekke med Shenphen-midler et ev. mellomlegg, men pga gruppens generøsitet viste det seg å ikke bli nødvendig.

Ut av takknemlighet inviterte lederen for flyktningeleieren oss til middag på vår siste kveld i Ladakh, og slik fikk vi en forbindelse til beboerne i leiren som kom til spisesalen for å uttrykke sin takknemlighet for det som ville bli en viktig forbedring av deres livskvalitet.

På den samme reisen ga vi også en donasjon til en tibetansk flyktningeskole vha. Shenphen-midler.

Det har etter hvert begynt å komme penger inn på Shenphen-fondet og vi har allerede sponset in skole i Øst-Tibet, noe vi vil fortsette med å gjøre.

Etter Ladakhreisen vår ble jeg værende i India en tid og hadde anledning til å møte en del mennesker i nød. Jeg tok derfor initiativet til å gi en del av disse noe penger fra Shenphen-fondet for slik å kunne gi dem iallfall et temporært avbrekk fra deres vanskelige situasjon. Fra andre trengende igjen har jeg samlet fotografier med informasjon om deres situasjon slik at flere kan sponse dem. Jeg har en hel liste over slik mennesker.

Folk som ønsker å hjelpe kan enten støtte et konkret prosjekt, en spesiell enkeltperson eller bare gi uspesifisert. Kr 200 pr måned kunne være et viktig bidrag og vil utgjøre en virkelig forskjell for en fattig person. For eksempel vil dette beløpet dekke en fattig elevs internatskoleplass og gi tak over hodet, mat og utdanning – ikke noe fancy, men helt ok!

En takk til alle dere som har gitt penger til Shenphen hittil!

Sommeren 2008 var en gruppe pilegrimmer i Ladakh. Der samlet gruppen inn til et Shenphen-prosjekt: Å skaffe vann til en tibetansk flyktningeleir utenfor Leh.


Flyktningeleieren utenfor Leh

Den gamle generatoren